Oferta - Azymut Usługi Geodezyjne Geodeta Mrągowo

AZYMUT Usługi Geodezyjne
mgr inż. Łukasz Witucki
Czerwonki 8, 11-700 Mrągowo

501 240 043

lukaszwitucki@o2.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

Oferta

Rozgraniczenia i podziały nieruchomości
Podział geodezyjny budynku
Podział nieruchomości
Połączenia działek
Rozgraniczenia nieruchomości
Wykaz synchronizacyjny
Wykaz zmian gruntowych
Wyznaczanie granic działki
Wznowienie granic działki

Redakcja map
Mapy do celów projektowych
Mapy do celów prawnych
Mapy aktualizacyjne

Pomiary powykonawcze inwentaryzacyjne
Inwentaryzacje budynków
Inwentaryzacje budowli
Inwentaryzacje przyłączy
Inwentaryzacje sieci uzbrojenia terenu

Obsługa inwestycji
Geodezyjna obsługa inwestycji
Geodezyjne opracowanie projektu budowlanego
Przygotowanie geodezyjnej osnowy realizacyjnej
Wyznaczanie punktów głównych
Tyczenie obiektów budowlanych  
Tyczenie urządzeń podziemnych oraz sieci uzbrojenia terenu
Geodezyjna obsługa budowy i montażu
Geodezyjne pomiary specjalistyczne
Pomiary odkształceń i przemieszczeń budynków
Pomiary pionowości obiektów budowlanych
Pomiary odkształceń obiektów budowlanych
Pomiary powierzchni obiektów budowlanych
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza
Azymut Mrągowo
Sorkwity
Pomiary GPS
Geodeta Mrągowo Mikołajki Piecki Sorkwity Geodezja
telefon: 501 240 043
mail: lukaszwitucki@o2.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego